8 faktorer för positiv fred i ett samhälle

Fred är så mycket mer än frånvaron av våld och krig. En Positiv fred handlar om attityder, institutioner och strukturer som, när de stärks, leder till fredliga samhällen. Detta är något som den oberoende tankesmedjan ”Institute for economics and peace” slår fast i forskningsrapporten ”Pillars of Peace”.

Rapporten målar upp en tydlig vägkarta för hur man kan förhindra konflikter och skapa långvarig fred i samhällen. Man visar upp ett system på åtta pelare som behövs för att skapa denna positiva fred. Forskningen baseras på en analys av över 4000 undersökningar och databaser. Det är den första empiriska ramen för att mäta positiv fred.

Dessa är de 8 viktiga pelare som underbygger fred i ett samhälle:

  • en väl fungerande regering,
  • en god affärsmiljö,
  • en rättvis fördelning av resurser,
  • ett accepterande av andras rättigheter,
  • goda relationer med grannar,
  • fritt flöde av information,
  • en hög nivå av humankapital,
  • låga nivåer av korruption.

Dessa pelare är beroende av varandra vilket betyder att en enda pelare i sig kan påverka freden positivt eller negativt. Men menar att konceptet med fred förstås bäst genom begreppen ”positiv fred” och ”negativ fred”. Negativ fred är frånvaro av våld eller rädsla för våld; Det är definitionen av fred som används i Global Peace Index (GPI). Positiv fred är attityder, institutioner och strukturer som, när de stärks, leder till fredliga samhällen.

Rapporten ”The pillars och peace” utges årligen och mäter trender och faktorer som skapar fredliga samhällen runt om i världen. Man undersöker hur positiva fredsfaktorer hör ihop med utvecklingsresultat och blomstrande mänsklig potential.

Källa: Institute for Economics & Peace. Positive Peace Report 2017: Tracking Peace Transitions Through a Systems Thinking Approach, Sydney, Oktober 2017. Rapport nummer 54. Du kan ladda ner rapporten i sin helhet på: visionofhumanity.org/reports