Podd Artivist – Del 9 Frej Haar

Avsnittets gäst är Spoken Word-poeten Frej Haar. Hen är europeisk mästare i Poetry slam och använder ofta sin poesi för att diskutera identitet och sexualitet.

I avsnittet berättar Frej om hennes sökande efter identitet, att våga ta plats och hur tävlingsformen Poetry Slam snabbt har växt från en liten rörelse till de stora scenerna.

– Den största anledningen till att jag började skriva var att det blev ett sätt för mig att bearbeta min vardag och mina tankar, berättar Frej. Nu förtiden har jag både blivit mer fokuserad och koncentrerad samtidigt som jag även är mer diffus.

– Poetry Slam ger ett sånt maktrus. Jag har de här tre minuterna på scen där jag kan säga precis vad jag vill och ingen har rätt att störa mig. Jag hade rätten att prata om saker och valde att prata om sånt som inte syntes och ofta suddas ut. Det är ett tema som man också ofta hittar bland andra spoken word-poeter. Man pratar om perspektiv och erfarenheter som kanske inte riktigt lyfts upp i samhället annars.

Vi pratar även om skolans och samhällets syn på HBTQ, sexualitet och identitet.

Avsnittet avslutas med reflektioner av civilkurageforskaren Brian Palmer. Programledare är Fredrik Bergström.

Läs mer om Frej Haar.