Detta är artivist.nu

Vi är en plattform för ideella och professionella krafter inom kultur, dialog och pedagogik. För fred och mänskliga rättigheter i vardagen.

Det görs många stora insatser för rättvisa, respekt, hållbarhet, frihet och medmänsklighet på olika håll i Sverige idag. Artivist.nu vill få drivna människor att jobba tillsammans och dela varandras kunskap och kanaler. Tillsammans bygger vi en plattform för personer som tidigare inte kunnat dra nytta av varandra på ett systematiskt sätt, och kopplar ihop dem med andra som driver projekt och förändringsprocesser i samhället. Artivist.nu kan inta ett makroperspektiv som många enskilda drivna människor inte har möjlighet till.

Projektet drivs av Fredens Hus i samarbete med Camino och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Hur kan artivist.nu hjälpa mig som konstnär/aktivist/pedagog?

Genom vår plattform vill vi ge dig nya kontaktytor för uppdrag, kanaler att marknadsföra dig, möjligheter att lansera dina idéer och inspiration från andra innovativa tänkare. Det finns många kreativa och drivna människor som redan gör ett fantastiskt jobb på olika håll runt om i Sverige. Tillsammans med er vill vi nu fylla begreppet Artivist med innehåll och bygga upp ett nätverk där vi alla får plats.

Vi vill skapa ett sammanhang där engagemang är en självklarhet och där konst och kultur både behåller sitt egenvärde och blir ett sätt att påverka människan och samhället. Vi vill skapa synergier mellan pedagoger, konstnärer, aktivister och inspiratörer för att nå fler och göra större avtryck med våra respektive hjärtefrågor.

Välkommen med den du är, dina idéer, dina tveksamheter och frågor, din frustration över världen och din längtan efter att påverka i litet och stort. Vi som dragit igång artivist.nu vill lyssna på dig och har själva erfarenhet av att driva förändringsprojekt inom kultur och pedagogik.

Tillsammans kan vi hjälpa varandra i nätverket med:

  • Kontaktytor för uppdrag
  • Marknadsföring/kommunikation
  • Ekonomi- och projektstöd
  • Idéutveckling

Vad är en artivist?

Vi har inte hittat på ordet artivist. Men vi vill gärna använda oss av det för att vi tycker det är så bra. Vi definierar det som en kreativ människa som genom sin konstnärliga drivkraft vill inspirera andra till fred och mänskliga rättigheter i vardagen.

Vilka kan ta hjälp av artivist.nu?

Plattformens kunder är skolor, företag och organisationer som vill använda sig av kraften från kultur, pedagogik och dialog i sina förändringsprocesser. En viktigt målgrupp för plattformen är unga människor och personer som jobbar eller finns i unga människors närhet.

Vad kan jag anlita artivist.nu till?

Vi kan leda verkstäder ute på plats, förverkliga förändringsprojekt eller vara en inkubator och coacha andra som vill jobba för mänskliga rättigheter och fred i vardagen i Sverige.

Behöver du t.ex. en idéutvecklare till din förändringsprocess, jobba mot diskriminering på en skola, ordna aktiviteter för nyanlända, starta ett kulturprojekt för ungdomar i en utsatt stadsdel eller köra workshops i civilkurage på ditt företag? Kontakta oss.

Vilka är ni som driver artivist.nu?

Projektet drivs av Fredens Hus i samarbete med Foajé X och Camino och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Fredens Hus jobbar med praktisk fredspedagogik för barn och unga och har erfarenhet av att driva och coacha större projekt inom kultur, pedagogik och demokrati. Camino är ett livsstilsmagasin med hållbarhet i fokus som berättar om människor och företeelser som peppar andra att vara med och förändra världen till det bättre