Inkubator för stadsdelsprojekt i Gislaved

Kan kultur bidra till en ökad social hållbarhet i en kommun? Detta är något som man tror starkt på i Gislaved där kommunens Kulturplatå är i startgroparna för förändringsprojektet ”Trasten – vårt kvarter”. Artivist var i veckan på plats för att idéutveckla projektet.

I projektet ”Trasten – vårt kvarter” vill man genom kultur och uttryck skapa samhörighet mellan olika människor i samhället. Projektet är initierat av Kulturplatån vid Gislaveds kommun och just nu i sin uppstartsfas. Artivist var på plats i veckan för en heldags idéutveckling där vi gick igenom det spännande projektet från grunden.

Med hjälp av representanter från kommunen, lokalt bostadsbolag, konsthallen, ABF och eldsjälar från Trasten bollade vi idéer, spånade lösningar och lyfte möjligheter och utmaningar.

Trasten – Mångkulturellt bostadsområde

Trasten är ett bostadsområde som ligger centralt i Gislaved tätort. Området beskrivs som mångkulturellt berikat med mycket energi och kärlek till sina kvarter. Det finns dock stora klasskillnader mellan medborgare i området och resten av staden. Många barn och unga har lite längre till kulturen än överlag i samhället och många känner sig exkluderade från det fina Glashuset (Gislaveds kulturhus), bibliotek, kulturskola och andra mötesplatser. Trasten har också generellt lägre valdeltagande än övriga kommundelar och har haft en del oroande händelser med bl.a. stenkastning.

Viktiga faktorer som projektet vill arbeta med är att det är deltagarna och medborgarna, i framförallt området Trasten, som ska bygga projektet och fylla det med innehåll och aktiviteter. Det är också viktigt att projektets aktiviteter vänder sig till alla i kommunen, inte bara kvarteret Trasten. Utbildning och uppsökande verksamhet är stora delar i projektets start.

”Trasten – vårt kvarter” lägger stor vikt vid att få långsiktig förändring i området och att detta inte bara är en punktinsats. Istället vill man utveckla Gislavedsmodellen som ett långvarigt koncept. Detta ska även kunna skalas upp till andra delar av Sverige.

Vi tackar Gislaveds kommun för en spännande och lärorik dag i Artivists arbete för social hållbarhet genom kultur.

Läs mer om Kulturplatån vid Gislaveds kommun.