Podd Artivist – Del 3 Linda Forsberg

Avsnittets gäst är Linda Forsberg, folkbildare och fotograf. Med utställningen ”Eye see you” har hon fotograferat över 2000 ögon med grunden i människans behov av att bli sedd. Hennes arbete suddar ut gränserna mellan vi och dom och väver samman nutid och dåtid.

Linda är en stark förespråkare för att skapa möten i vardagen.

– Att få växa själva i mötet med varandra och få andra människor att möta varandra och det som sker i mötet är nästan magiskt, berättar hon. Oavsett vem du möter så växs nya tankar och funderingar hos oss, om hur världen är organiserad och hur människor reagerar. Det är hela spektrat från mikro till makro.

Det blir ett samtal om bl.a. hennes kontakt med artivism i barndomens Afrika och möjligheten att göra den lilla vardagliga handlingen och se någon annan, bara man lägger ner sin smartphone en stund.

Avsnittet avslutas med reflektioner av civilkurageforskaren Brian Palmer.