Upplägg för samtal med personer du aldrig skulle träffa

Samtal. Om viktiga frågor. Med människor du annars inte skulle träffa. Det är vad föreningen och konceptet LärOlika handlar om.

Sedan starten 2014 har den ideella föreningen LärOlika skapat tiotusentals samtal mellan människor som annars kanske aldrig skulle träffas. Samtal som kan ge nya tankar och möjligheter att dela och bredda sina olika perspektiv.

LärOlika är både en utbildning och ett ledarprogram. Varje programomgång består av 5-6 möten på olika platser med olika teman. Innehållet står deltagarna för – i samtalen och i övningarna med varandra. Programmet är helt gratis att delta i.

Initiativet startades ur en insikt om den katastrofala brist på kontakter, möten och förståelse som idag finns mellan människor:

”Mellan dem som nyligen kommit hit och de som är etablerade, men också mellan kultursektor och finansvärld, mellan ungdomar och makthavare, mellan villaägare och miljonprogramsbor. Etc. Och denna brist på kontakter råder också mellan dem som i sina respektive grupper är ledare och inflytelserika. Något som i sin tur innebär att fördomar får fäste och växer. Och att kreativitet och nya ideer inte får chans att utvecklas.”

Läs mer om LärOlika på deras hemsida.