Tränar civilkurage i vardagen

För många innebär civilkurage att ”sätta ner foten” eller utföra ett hjältedåd. Civilkurage kan vara så mycket mer än en heroisk insats. Det vill föreningen Vardagens civilkurage lyfta fram genom sina speciella träningspass i ämnet.

Under träningspassen som utförs i vad de kallar sina ”dojos”, arbetar man med rollspel i situationer i vardagen t.ex. härskartekniker, homofobiska, rasistiska eller sexistiska uttryck i klassrummet, under fikan, på bussen eller på stan. Träningarna riktar sig till ungdomar mellan 15-25 år och hålls för tillfället i lokaler i Göteborg, Malmö, Dalarna, Uppsala och Växjö.

Vardagens civilkurage menar att man med regelbunden träning får kortare reaktionsförmåga, lär sig olika typer av tekniker och blir snabbare på att ingripa i olika typer av situationer i sin vardag.

Läs mer om Vardagens Civilkurage på föreningens hemsida.