Fyra viktiga pjäser om fred

Fredskvartetten är fyra pjäser som är skrivna i dialog med och för unga människor. De visar fred, demokrati och moraliskt ansvar ur olika perspektiv. Pjäserna har producerats av Fredens Hus och skrivits av Stina Oscarsson.

Pjäserna heter Hammarskjöld sista resa, Från utanförskap till entrepenör. Propaganda i ett klassrum och Vi skulle ha spelat Lysistrate och har turnerat runt om i Sverige bland skolor och ungdomar. Pjäserna är dramatiserade och regisserade av Stina Oscarsson.

I dem blandar man historia och nutid, konst och debatt och alla utmanar den traditionella teaterformen. Genom alla löper som en röd tråd det faktum att våld föder våld, men de präglas också av en obändig tro på människan.

Pjäserna har kunnat kompletteras med samtal, diskussioner och pedagogiska övningar för ungdomarna.

Artivist.nu har projektlett och stöttat Fredens Hus i framtagning av pjäserna. Vi tycker att de visar hur man med teaterns hjälp kan levandegöra problem i samhället som grund för diskussion och reflektion.