Demokrativecka i Karlskrona

Demokrati för delaktighet i utvecklingen av lokalsamhället. Det är målet med all-aktivitetshuset Panncentralens satsning på demokrativecka under valåret 2018 i Karlskrona.

Panncentralen är ett resurscentrum och kulturhus i området Mellanstaden i Karlskrona. Syftet med Panncentralen är att utveckla området, som fått oförtjänt dåligt rykte, genom att skapa kultur, mötesplatser, aktiviteter och verksamheter som bygger på behov och intressen från de boende. För att skapa en gemenskap i området.

Panncentralen satsar extra inför valåret med ett demokratiprojekt riktat till ungdomar för att öka kunskapen om demokrati för att öka valdeltagandet i ”miljonprogrammet”.

Projektet startade hösten 2017 genom en Demokratiutbildning för att få fram Demokrati-informatörer inför valåret 2018 samt en film-skola.

Demokratiprojektet innebär utbildning av Demokrati-informatörer och genomförande av en Demokrativecka i maj/juni 2018 (med Järva-satsningen 2017 som exempel). Allt för att lyfta området med dess eftersatta behov och öka valdeltagandet.

Filmprojektet drivs parallellt som filmskola i studiecirkelform där de unga får lära sig filma, teknik och historieskrivning med intervjuer och presentation av Mellanstaden inte minst inför själva valet 2018. Dessa erfarenheter ska vi sedan ta vara på genom att skapa en filmstudio och en musikstudio i lokalerna för fortsatt utveckling av dessa områden i en permanent verksamhet.

Artivist.nu ger projektstöd för filmskolan och tycker att det är extra spännande att lyfta projekt och problem i delar av landet som det inte rapporteras från så ofta.