DansPlats Skog ger plats för dansen på landsbygden

Mitt i det lilla samhället på landet har det öppnats en dansarena för professionell dans. I en 100 år gammal missionskyrka i byn Skog i Hälsingsland skapas möjligheter för människor att mötas och för att dela upplevelser med varandra i sin närmiljö.

DansPlats Skog är Gävleborgs första scen för professionell dans. I slutet av 2016 köpte koreografen Destiny Johannah af Kleen och hennes fru Hanna en 100 år gammal missionskyrka i byn Skog i Söderhamn. De hade en vision om en professionell dansarena som ska göra det möjligt att både bo och vara verksam inom dansområdet i region Gävleborg. Sedan början av 2017 är den drömmen verklighet.

Bristen på samlingsplatser, nätverk, lokaler och scener för danskonst kombinerat med få arbetstillfällen och en svag kulturell infrastruktur i regionen gör det svårt att vara verksam inom dansområdet.

– Dans kräver utrymme. Att skapa dans, utföra dans och att dela dans med andra kräver plats, berättar Destiny Johannah. Dansen i regionen behöver spelplatser och utrymmen där människor kan mötas, utöva och ta del av dans. På så sätt tycker vi att dansen befinner sig i kris. Det vi kan göra är att satsa på dansen och skapa en plats som är gjord för dans, ett utrymme där människor får plats att dansa.

Vid DansPlats Skog har man bl.a. skapat verket ”Vi är Skog”, ett communityprojekt där byns 205 invånare var delaktiga på något sätt. Tove Sahlin och Maria Johansson Josephsson från Shake It Collaborations huserade i huset under en vecka och visade sin föreställning ”It is as it is” för fulla hus.

DansPlats Skog drivs av den ideella föreningen PHIDR.

Läs mer om DansPlats Skog.