Smutsmanifestet

Smuts är en konstnärsduo som ifrågasätter textilhantverkets vedertagna feminina och sinnliga egenskaper och arbetar utifrån en stark övertygelse som vi:ets styrka. Under sommaren bidrog Artivist.nu med idéutveckling till initiativtagarna.

I den tävling som Artivist.nu utlyste i våras, där vinsten var inkubatortid, var en av de två vinnarna projektet ”Avtryck – konst & aktivism” hos Kultur&Ungdom i Västra Götaland. Vinsten delades ut under Almedalsveckan då Malin Aghed från Artivist.nu träffade ett antal unga engagerade för att diskutera kulturens påverkan i samhällsutvecklingen, konstnärsskap och artivism. Ett av initiativen som fanns representerade var SMUTS.

Smuts vill omformulera historien om syjuntan som stillsamt ofarligt umgänge till vad det faktiskt är; ett tillfälle för viktiga samtal och en plats att smida planer större än oss själva. Smuts betraktar handarbetande kvinnor som entreprenörer och feministiska förkämpar istället för en passivt stillasittande kvinnogrupp med blicken sänkt över arbetet.

Smuts vill skapa ett demokratiskt, kreativt, filosofiskt och fysiskt rum där du:et, jag:et och vi:ets samverkan är centralt eftersom normen fortfarande är att arbeta ensam som konstnär. Smuts ifrågasätter bilden av konstnären som den suveräna individen, som bara utifrån sig själv kan vara kreativ och framgångsrik. Smuts vill undersöka möjligheterna i att inte konkurrera och istället dela idéer och kunskap. Smuts vill låta arbetet födas ur en flödande pendelrörelse, låta arbete vandra in och ut mellan oss och genom vår delade erfarenhet till slut ta fysisk form.

Smuts vill visa hur kollektivet och förpliktelser till varande inte blir hämmande för arbetet utan blir ett arbete större än individen. Vi:et blir vårt ansikte utåt, ytterligare ett konstnärskap som existerar parallellt med jag:et.

Att göra tillsammans är radikalt.

Smuts består av Hanna Larsson och Frida Åström.

Läs mer om projektet Avtryck.