Bollnäs brinner

I området Gärdet i Bollnäs har det vuxit fram en oro för splittringar och sociala problem de senaste åren. Genom projektet Bollnäs brinner vill Fredens Hus och Foajé X  tillsammans med kommunen, boenden och lokala krafter med hjälp av konst och dialog skapa förändring. Målet är ett kreativt centrum.

Gärdet är en stadsdel i Bollnäs som är uppbyggd i etapper från och med 1947 och framåt. Det består av sammanlagt 605 lägenheter och ligger centralt beläget med 1 km till centrum, I området har det vuxit fram en oro från föreningsliv, kulturaktörer, privatpersoner, kommunrepresentanter. Alla berättar om ett allt mer splittrat Bollnäs, en sysslolöshet och slitning mellan grupper. En känsla av hopplöshet uttrycks ofta. Den sociala enheten varnar för ett ökat missbruk. Meningen ”Något allvarligt kommer att hända inom kort” återkommer många till.

Community art och fredspedagogik som verktyg

Målet med projektet ”Bollnäs brinner” är att med konsten som medel möjliggöra samtal och handling som leder till förändring och att området Gärdet blir ett kreativt centrum samt att länka samman Gärdet med andra områden i Bollnäs. Projektet är treårigt med start i december 2016. Projektet vill med communityart och fredspedagogik nå dessa mål tillsammans med boende och kulturaktörer i området nå gestaltningar vars kvalitet grundas i sammanhang, relevans, samtal, konstnärskap, förhandlingsbaserad process, mod, möten, långsiktighet, förändrande, handling och mångfald.

Förutom att förankra projektet brett i området är huvudmålen att ihop med de boende identifiera och slå fast en värdegrund och en vision för en folkfest. Tillsammans med en arbetsgrupp i området ska projektet även möjliggöra och starta minst sju communityprocesser som ska nå gestaltning under projekttiden och vara en del av folkfesten.

Artivist.nu stöttar ”Bollnäs brinner” med idéutveckling under hela projekttiden.

Projektet finansieras av Kulturrådet.

Läs mer om Fredens Hus.

Läs mer om Foajé X.