Blir sedda genom linsen

Foto för framtidshopp och stabilitet i tillvaron. Det är målet med organisationen Agapes fotokurs för ensamkommande. Sedan våren 2017 ses man en gång i veckan och arbetar med bilden som ett uttryckssätt.

Under kursen tränar man fotografiskt berättande, bildseende och fototeknik med ungdomarna. Förutom fotokunskaper är målet att ge ungdomarna en stabilitet i tillvaron, bli sedda och ha det bra tillsammans. I skrivande stund har kursen ett 10-tal deltagare. Tillsammans är planen att ungdomarna ska göra en årlig fotoutställning och ett magasin med bilder och text. Ett fotografiskt dokument av en samtidsföreteelse.

Agape är en frivilligorganisation som jobbar för ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg med omnejd. Organisationens främsta uppdrag är att erbjuda stöd för barn som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år. Agape bedriver bland annat fritidsaktiviteter liknande fotokursen, samtalsstöd och hjälp att strukturera vardag och skolgång.

Artivist.nu har gett fotokursen projektstöd och tycker att Agape är en frontfigur i metodutveckling för att integrera en mycket utsatt grupp i samhället genom konst och kultur.

Agape (ordet är grekiska och betyder universell kärlek) startade som en reaktion på regeringens reglering av asylpolitiken för ensamkommande barn och unga. I Agape har representanter från flera olika delar av civilsamhället gått samman för att hjälpa denna mycket utsatta grupp. Vi tar ett ansvar för att organisera och skapa verksamhet för de här barnen och ungdomarna, till dess att politikerna och kommunerna gör det.

Läs mer på Agapes Facebooksida.