En väg ut ur hatet

“Vandra i Emerich Roths fotspår” är ett kunskapslyft för lärare och elever som syftar till att föra Emerich Roths budskap vidare till nästa generation för ett fredligt och demokratiskt samhälle.

Emerichfonden efterlyser varje år en eller flera skolor som vill anta utmaningen att låta sina elever vandra i Emerich Roths fotspår och utbildas till Emerich-ambassadörer. “Vandra i Emerich Roths fotspår” är ett kunskapslyft för lärare och elever. Målet är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och ansvarsfulla samhällsmedborgare, som vill och kan föra Emerich Roths budskap vidare till nästa generation för ett fredligt och demokratiskt samhälle. Emerich Roth har länge föreläst om sina erfarenheter från förintelsen i kampen mot mobbning och främlingsfientlighet.

Viksjöskolan och Mora gymnasium är de två första skolorna som fått stipendiet. Skolorna har fått lärarfortbildning i metoder och övningar för arbete med normer, demokrati och kritiskt tänkande i undervisningen. De har även fått stöd i förberedelse och ekonomiskt bidrag om 30 000 kronor för att genomföra en studieresa till ett förintelseläger. Elever som deltagit på studieresan deltar aktivt i uppmärksammandet av Förintelsens minnesdag i januari varje år.

Fredens Hus har bidragit med utbildning av lärare och elever i konceptet och Artivist.nu med idéutveckling från projektidé till genomförande.

Läs mer om Vandra i Emerich Roths fotspår.