Fotboll för gemenskap och integration

I fotbollslaget Sandarna Lag C i Göteborg använder man fotbollsspråket för att prata om allvarliga saker, bryta utanförskap och få ensamkommande ungdomar att samarbeta.

Tanken med laget är att är att spelarna i lugn och ro lär sig grunderna i fotboll och att vara tillsammans med andra ungdomar på lika villkor. Idag har laget ett 80-tal spelare med rötter från hela världen, men främst krigsdrabbade länder som Syrien.

Sandarna Lag C startades av Matilda Brinck Larsen i Göteborg 2013. Hon fick idén när hon jobbade som arbetsledare på ett boende för ensamkommande ungdomar. Där upplevde hon att många av ungdomarna hade ett driv och en vilja att engagera sig i föreningslivet men tyckte att det var krångligt och svårt.

Fotbollen blir ett andrum från en annars pressad tillvaro för många av ungdomarna. Läs mer om laget i deras Facebook-grupp.