Fyra komponenter av icke-våld

Stellan Vinthagen är professor i fredlig motstånd vid Göteborgs universitet. I boken ”A Theory of Nonviolent Action” lyfter han fram fyra komponenter som behövs i icke-våldsligt motstånd.

De fyra komponenterna för icke-våld är:

  • Maktbrytande (motstånd)
  • Normativ reglering (att bygga upp alternativ)
  • Utopiska visioner
  • Dialog-möjligeter (för att underlätta att skapa ömsesidiga uppfattningar)

Civilt motstånd, fredsarbete och samarbete mellan aktivister och akademiker är tre grundpelare för Stellan Vinthagen som både är professor vid Göteborgs och vid University of Massachusetts Amherst.

I boken ”A Theory of Nonviolent Action: How Civil Resistance Works” utvecklar han en strukturerad teori över icke-våldsmotstånd, mycket liknande Gene Sharp’s nyskapande tankar i ”The Politics of Nonviolent Action” från 1973. Han lyfter fram många historiska och nutida sociala rörelser från olika delar av världen. Alltifrån människorättsrörelsen i USA till anti-Apartheid demonstrationer i Syd Afrika till Gandhi och hans följeslagare i Indien.

Stellans avhandling från 2005 vid Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet har titeln ”Ickevåldsaktion – en social praktik av motstånd och konstruktion” och sedan dess har det blivit många böcker och artiklar, men även konkreta handlingar. Han var en av initiativtagarna till Ship to Gaza, är aktiv i War Resisters’ International och har deltagit flera ickevåldsaktioner.

Läs mer om Stellan Vinthagen på Göteborgs universitets hemsida.

(2015) A Theory of Nonviolent Action: How Civil Resistance Works. London: ZED Books.