En samling över ickevåld från hela världen

En databas för ickevåldsligt motstånd över hela världen från förkristen tid till idag. Det är vad ett antal forskare och studenter från USA har samlat i ”Global Nonviolent Action Database på nätet”. Här kan man söka på över 1000 aktiviteter baserat på land, deltagare, motståndare, taktik och resultat.

Databasen ”Global Nonviolent Action Database” lanserades 2011 av ett 50-tal studenter från Swarthmore College i Pennsylvania i USA. Uppdraget var en del av ett forskningsseminarium i Freds- och konfliktstudier lett av George Lakey.

Databasens alla aktiviteter är organiserade i sex kluster: Demokrati, Ekonomisk rättvisa, Mänskliga rättigheter, Etnisk identitet och Fred. Aktivteterna är också klassificerade enligt Gene Sharps 198 metoder för ickevåldsligt motstånd.

Sverige finns representerat med 6 kampanjer, bl.a. Ådalen 1931.

Tanken med databasen är att inspirera aktivister runt om i världen med nya strategier eller ge input till forskare, författare och journalister som behöver mer fakta om ickevåldsligt motstånd i historien och idag.

Besök Global Nonviolent Action Database.