Projektet Fri

Kreativt skapande i form av musik kan ha ett meningsfullt syfte i vardagen, speciellt för de som befinner sig i en svår situation. Projektet Fri är ett musik- och integrationsprojekt som vill skapa musik, videos och gemenskap för framförallt ensamkommande ungdomar.

Projektet engagerar och aktiverar musikintresserade ungdomar att skriva texter, sjunga, rappa, samt bättrar på grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i populärmusik.

Vid regelbundna möten träffas man för textförfattning, inspelningar i musikstudio, samarbete med professionella gästartister m.m. Projektet fokuserar mycket på ensamkommande ungdomar som befinner sig i ett ovanligt utsatt läge p.g.a långdragna asylprocesser.

Projektet Fri är religiöst och politiskt obundet och startades av kontrabasisten Eva Kruse och musikproducenten Peter Liljeqvist tillsammans med nyanlända ungdomar.

Läs mer på projektets hemsida.