Från livsberättelser till teater

Ett maskrosbarns försvarstal är en teaterföreställning för unga människor som är resultatet av 100 timmars intervjuer med maskrosbarn som tecknats ner och dramatiserats. En föreställning om vad en människa har rätt att kräva av livet och vad hon bör kräva av sig själv.

I ”Ett maskrosbarns försvarstal” samarbetar Foajé X med ett antal individer som kan identifiera sig som maskrosbarn. Deras berättelser ligger sedan till grund för den föreställning som spelas på scenen. Emilia Stenberg som är ett av dessa barn står själv på scenen. Föreställningen producerades av Foajé X i Gävle, har dramatiserats av Manda Stenberg och regisserats av Reine Lööf. Den hade premiär våren 2015.

Ett maskrosbarns försvarstal lyfter fram den skambelagda känslan av att vara ”värd mer” än så här, och om att vilja trotsa sina så kallade förutsättningar och att söka efter modet att göra det. En pjäs om att vara ung, levande och utsatt försvarstal.

Artivist.nu har varit med som idéutvecklare och bollplank för föreställningen. Vi tycker att detta är ett lysande exempel på hur man kan lyfta upp diskussionen om normer, strukturer och begränsningar till en publik föreställning. Community art när den funkar som bäst.

Läs mer på Foajé X hemsida.