Fredspedagogik för kvinnliga rättigheter

Hur kan fredspedagogik och kultur påverka kvinnliga rättigheter i ett annat land? Det försöker Fredens Hus svara på genom sitt engagemang i jämställdhets- och genusprojektet Tubonge.

Fredens Hus samarbetar med lokala fredsmuséer i Kenya (Community Peace Museums Heritage Foundation) i jämställdhets- och genusprojektet Tubonge. Projektet engagerar unga konstnärer och aktivister att genom konstformer som graffiti, berättande, foto och rollspel lyfta de normer och stereotyper som förhindrar många invånare i Kenya att delta rättvist i det politiska och vardagliga livet. Man vill framför allt lyfta situationen för Maweto-kvinnorna som diskrimineras på grund av deras samkönade äktenskap. Äktenskap som ingåtts för att tillsammans klara vardagen.

Tubonge är ett lokalt slangord och betyder att samlas i dialog.