Podd Artivist – Del 2 Alexander Goldmann

Avsnittets gäst Alexander Goldmann skapade rörelsen ”Musiker mot rasism” som en reaktion mot den ökande rasismen i Sverige. Han mottog i år rörelsen Live at hearts pris musikörat för sina insatser för att få alla att bryta sina gränser i vardagen och våga ta diskussionen mot rasism i fikarummet.

– Jag brukar säga att jag jobbar med musik som verktyg, berättar Alexander. I mitt jobb som kulturpedagog på kulturskolan är mitt viktigaste syfte kanske inte alltid att lära barn spela musik utan att jobba med barn och unga genom musik. Och att jobba socialt och samhällsbyggande.

Vi diskuterar musiken som genomslagskraft och utmaningarna med att driva något ideellt.

Avsnittet avslutas med reflektioner av civilkurageforskaren Brian Palmer.

Här kan du läsa mer om Musiker mot rasism.