Artivist lyfter prestationshets och självkärlek vid Peace&Love

Älska dig själv. Som ung idag glömmer man bort sig själv i en värld av krav, tempo och perfektion. Många pressas hårdare och hårdare för att inte falla utanför ramarna. Peace&Love är bra. Peace&Selflove är bättre!

Håll utkik efter Miss Weltmeister och Artivist.nu under Peace&Love-festivalen 2018. Hon kommer att visa upp sina misslyckanden och spela på sina känslor. Allt med humor och självkärlek. Tagga dig under #peaceandselflove och hjälp oss sätta ljus på vår prestationshetsande samtid där många unga far illa i psykisk ohälsa.

Många brottas med prestationskrav

Psykisk ohälsa i form av t.ex. utmattningssyndrom är ett utbrett problem idag, särskilt bland unga. Många brottas med inre och yttre prestations- och perfektionskrav som är orimliga att leva upp till. Konsumtion, framgång, effektivitet och kroppshets är status på många sociala medier medan misslyckande fortfarande är tabu. Det blir mindre tid över för unga att stanna upp och känna efter.

Artivist tror att en socialt hållbar kultur måste börja bygga på andra värden än bara de rent ekonomiska och materiella. Detta för att skapa ett liv där alla kan få komma till sin rätt utan att själva gå under på kuppen.

Respekt för verkliga mänskliga behov, kontakt med sina känslor, meningsfullhet, tid för återhämtning och gemenskap behövs för att bidra till en mer human utveckling. Där är självkärlek en väg att gå.

Håll utkik efter Miss Weltmeister. Tagga #peaceandselflove och hjälp oss sprida kärleken till dig själv.

Foto: Sandra Ahlqvist