Ger ungdomar stöd att bygga kulturaktiviteter

Med musik och kultur skapar Songlines mötesplatser och fester för ungdomar som har flytt. Mycket handlar om att stötta ungdomarna att själva bygga och arrangera aktiviteterna.

Projektet Songlines tror på att ingjuta hopp genom att låta unga som har flytt få möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Man samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet för att skapa olika typer av aktiviteter för unga. Några aktiviteter som dragits igång är bl.a. låtskrivande för tjejer, familjekörer och kulturfester.

Artivist.nu kommer under 2018 att hjälpa Songlines med projekstöd och idéutveckling.

Läs mer på Songlines hemsida.

Fotograf: Helena Isaksson Baeck