Forumteater – ett sätt att träna konflikter

Forumteater är ett sätt att öva inför verkligheten och att gå från passiv åskådare till huvudrollsinnehavare i sitt liv. Metoden utvecklades av den brasilianska teatermannen Augusto Boal under 1960-70 talen.

Augusto Boal utvecklade metoden som en motreaktion till att stoppa det förtryck som folket i Brasilien och andra latinamerikanska länder utsattes för av militär och regeringar under 1960- och 70- talen. Han jobbade genom sin teatergrupp med att involvera publiken i konfliktlösning. Olika lösningar prövas antingen genom att åskådare byter ut skådespelare eller genom att åskådare ger instruktioner om ändrad strategi till skådespelare i olika roller i en konflikt. Boal var verksam i många länder, fångade upp lekar och övningar och spred dem vidare samtidigt som han utvecklade nya former för att svara mot samhällsbehov i olika delar av världen.

Katrin Byréus är en av de som anpassat och introducerat forumteater till en bredare publik i Sverige. Detta har hon gjort främst med boken Du har huvudrollen i ditt liv, som används flitigt bl.a. inom lärarutbildningen. Hon använder begreppet forumspel, som en pedagogisk variant av forumteater.  Forumspel har i allmänhet inte någon utomstående publik utan alla i en undervisningssituation blir medskapare både som aktörer och publik. Man jobbar mycket med värdegrundsövningar och mer på temat orättvisor än förtryck.

Forumspelet utgår från en tydlig konflikt som intresserar gruppen och handlar om hur en eller flera personer misslyckas med att hantera konflikten. Den trappas i stället upp och slutar eländigt. Med barn och unga ska spelet inte ta mer än 5-7 minuter.

Läs mer om forumteater på sidan Lära för fred.

Referenser:

Boal, Augusto (1979). De förtrycktas teater. Södertälje: Gidlunds.

Byréus, Katrin (2010). Du har huvudrollen i ditt liv. Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Stockholm: Liber.

Byréus-Hagen, Katrin (2001) Bella – Grus och glitter 2. Ett material för dig som vill arbeta med tjejgrupper. Stockholm: KSAN.