Integrationsdetektiverna

En pedagogisk utställning om hur man som nyinflyttad lär sig språket, hur skaffar man sig vänner och hur kommer man in i ett samhälle och dess strukturer? Fredens Hus har kartlagt olika personers första år i Sverige, under olika årtionden genom Integrationsdetektiverna, med premiär 2015.

Det finns inga enkla svar på frågan hur man hittar, uppfattar eller definierar sin identitet. Men det är viktigt att förstå att invandring och integration i ett nytt land är processer som både tar sin tid och är unika för varje enskild individ. Förutsättningarna som sätts av strukturer man inte rår på kan vara avgörande för ens sökande efter identitet och tillhörighet. Det viktigaste för att en integrationsprocess ska ta vid är att man ser varandra som jämbördiga och att viljan finns. Vilka möjligheter har kommit och gått sedan 50-talet för att integreras i svenska samhället? Hur kommer det att förändras framöver? Hur vill vi att det skall se ut och fungera? Tag del av erfarenheterna och tankarna i utställningen.

Integrationsdetektiverna baseras på intervjuer med personer som flyttat till Sverige i olika åldrar, under olika tidsperioder, från olika ursprung och av olika orsaker. Alla intervjuer och informativa texter finns fullständiga i Integrationsdetektivernas magasin.  Utställningen producerades av Fredens Hus och Serbiska ungdomsorganisationen, med finansiering av Allmänna Arvsfonden.